Verwerkingsvoorschrift MyFloor PVC plak vloer

Voordat je jouw nieuwe PVC plakvloer gaat (laten) leggen is het goed om rekening te houden met het verwerkingsvoorschrift. Oftewel, de belangrijkste punten om de perfecte vloer te creëren, zodat je jarenlang optimaal plezier hebt van een prachtige vloer. Lees het verwerkingsvoorschrift goed door en heb je aanvullende vragen? Stel ze gerust aan één van onze specialisten.

Zorg voor een goede ondergrond

Het is belangrijk om de ondergrond goed te controleren en voor te behandelen. De ondervloer dient blijvend droog, vlak en schoon te zijn. Daarnaast moet de ondervloer ook druk- en trekvast te zijn. Veel voorkomende gebreken en aandachtspunten zijn:

 • Grote oneffenheden in de vloer.
 • Scheuren in de vloer.
 • De drukvastheid van de vloer is onvoldoende.
 • Het oppervlak is te poreus.
 • Er is sprake van dilatatievoegen. Denk daarbij aan het eventueel moeten toepassen van speciale profielen en het laten aansluiten van de vloerbedekking.
 • Is er sprake van ernstige vervuiling van de vloer? Denk aan bijvoorbeeld olie, was, lak, lijm- en verfresten etc. Verwijder dit dan altijd van tevoren.
 • Er zitten niet gewenste niveauverschillen in de aansluiting met andere ruimten.
 • De temperatuur en de luchtvochtigheidomstandigheden in de ruimte(n) waar je moet werken vallen niet binnen de gestelde normen.

Kan jouw ondervloer één of meerdere van bovenstaande punten aanvinken? Dan is de kans op oneffenheden in de uiteindelijke vloer groot. Zorg dan, al dan niet met een deskundige installateur, dat je dit goed oplost.

De normen

De ondervloer dient te voldoen aan een aantal normen.

 • Wordt er een vloerverwarmingssysteem onder de PVC vloer geïnstalleerd? Bekijk dan vooraf goed de voorschriften van het opstarten van de vloerverwarming. Check dan ook gelijk of er volgens de regels gehandeld kan worden. Een onjuiste temperatuur kan negatieve gevolgen hebben voor jouw PVC vloer.
 • De ondervloer is wel of niet vrijdragend, maar niet of onvoldoende geventileerd.
 • Niet vrijdragende vloeren is gelijk aan of onder het maaiveld.
 • Niet vrijdragende vloeren onder het maaiveld en in het grondwater.
 • Vrijdragende vloeren, maar niet of onvoldoende geventileerd.

De ondergrond

Heb je jouw ondervloer zoals in alinea 1 beschreven helemaal goedgekeurd? Dus blijvend droog, scheurvrij, schoon, trek- en drukvast en vlak? Dan kun je aan de slag. Je start met de ondergrond voor de PVC plakvloer. Onder een MDF of andere zwevende houten ondervloer moet je een PE folie leggen van minimaal 150 Mu dik. Een bedrijfsvloer is pas verlijminggeschikt na een speciale voorbehandeling, namelijk voorstrijken en egaliseren. Laat je met betrekking tot deze behandeling goed adviseren door een leverancier van lijm en egalisatiemiddelen.

Het juiste vochtgehalte in de vloer

Nadat de ondervloer gestort is, is het tijd om te drogen. Pas als de ondervloer helemaal droog is, kun je er probleemloos een PVC vloer overheen leggen. Hoelang de vloer moet drogen is afhankelijk van de dikte van de constructie, de weersgesteldheid, de verwarmingsmogelijkheden en de ontluchting. Indien het vochtpercentage van de ondervloer boven het toegestane percentage gaat, dan is de ondervloer ongeschikt om daarop een dampdichte vloerbedekking te plaatsen.

Zorg dat je van tevoren weet met welke situatie je te maken hebt. Bijvoorbeeld is er sprake van een dampdichte folie tussen de constructie- en de afwerkvloer? Vloerverwarming constructies moeten zo gemaakt zijn dat vochttransport van onderuit de vloer of aangrenzende vloer niet naar boven kan. Zorg altijd voor het leggen dat het vochtgehalte in de vloer gemeten is en de percentages overeenkomen met het soort ondervloer.

Bij een vloerverwarming zul je rekening moeten houden met de opstartvoorschriften of het zogenaamde “opwarmingsprotocol” moeten volgen. Als je je hieraan houdt, is vocht meten overbodig.

De voorbehandeling van de afwerkvloer

In principe zul je een ondervloer altijd moeten voorstrijken en egaliseren. Hiermee zul je de geringste oneffenheden voorkomen en krijg je een perfect gladde PVC vloer.

Installatievoorwaarden PVC plakvloer

Er zijn een paar installatievoorwaarden die we bij MyFloor hanteren voor een optimaal resultaat:

 • Omgevingstemperatuur minimaal 18° C.
 • Ondervloer temperatuur minimaal 15° C.
 • Relatieve luchtvochtigheid maximaal 70 %.
 • Niet alleen de omgeving dient een minimum temperatuur te hebben van 18° C, maar ook de PVC vloer zelf én de voorstrijk- en lijmproducten.
 • Bij de meting van het vochtpercentage kun je vaststellen of de vloer overal dezelfde dikte heeft. Hoe dikker de laagvloer, hoe langer de droogtijd.
 • Zorg voor optimale droog omstandigheden.
 • Breng voorstrijkmiddelen aan met een roller.

Altijd horizontaal en vlak opslaan

Zorg ervoor dat je PVC plakvloer te allen tijde op een vlakke ondergrond ligt. Is de ondergrond niet vlak? Dan zal dit tot problemen kunnen leiden bij het leggen. Denk aan krom getrokken PVC planken.

Controleer jouw PVC vloer

Controleer van tevoren zorgvuldig de geleverde producten. Jouw vloer wordt grondig gecontroleerd voordat het de fabriek verlaat. Hierdoor kunnen we een hoge kwaliteitsstandaard garanderen, maar tijdens de reis naar jouw huis of een menselijk oog kan er altijd een gebrek optreden. Controleer daarom altijd jouw vloer goed, nog voordat die gelegd wordt. Tip: check alle verpakkingen ook op dezelfde kleur- en productcodes. Zo weet je zeker dat alle pakketten echt de vloer is die je hebt besteld. Eventuele klachten worden alleen in behandeling genomen vóórdat je met het leggen begint.

Legplan van een PVC plakvloer

Voor een optimale vlakverdeling en een zo klein mogelijk snijverlies adviseren wij om een smetlijn uit te zetten die is afgestemd op het formaat van de PVC planken of tegels.

Optimaal PVC klimaat

Het is belangrijk om de PVC planken na levering eerst te acclimatiseren en dan pas te gaan leggen. Wij adviseren een acclimatiseringsperiode van minimaal 24 uur. Leg het in de ruimte waar het gelegd wordt op een vlakke ondergrond. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ongeveer 18° C, terwijl de luchtvochtigheidsgraad niet hoger is dan 70%. Laat je de vloer niet voldoende acclimatiseren dan zal dat consequenties hebben tijdens de verwerking. Het materiaal past zich namelijk aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt aan. Een te lage temperatuur en/ of een te hoge luchtvochtigheidsgraad hebben het gevolg dat de PVC planken zich moeilijker laat verwerken en de lijm nauwelijks zal afbinden. Daarnaast is het belangrijk dat direct zonlicht vermeden moet worden. Zeker tot op het moment dat de lijm volledig is afgebonden. Als laatste, wanneer de ondervloer van MDF is of een andere zwevende houten ondervloer, dan dient deze minimaal 24 uur van tevoren te zijn gelegd.

Voorkom kleurverschillen

Voorkom kleurverschillen in de vloer door altijd in een ruimte PVC planken uit dezelfde batch te gebruiken. Er kunnen namelijk vanuit de fabriek altijd kleine verschillen ontstaan tussen de batches.

Welke lijm heb ik nodig voor een PVC plakvloer?

Wij adviseren om gebruik te maken van lijm die speciaal geschikt is voor PVC vloeren. Welke dat precies is kan verschillen per vloer. Vraag daarom altijd om gericht advies bij een lijmleverancier of benader één van onze vloeren specialisten. Heb je de juiste lijm? Breng hem dan aan volgens de voorgeschreven instructies, A-2. Na het aanbrengen van de lijm kun je de PVC vloer na een ‘opentijd’ van 15 tot 20 minuten plaatsen. Dit is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Let goed op dat je tijdens het verlijmen niet op de vloer kruipt of loopt. De vloerplanken kunnen namelijk door de vochtige lijm nog verschuiven. Na ca. 20 minuten kun je de PVC planken zorgvuldig walsen en herhaal dit na ca. 30 minuten nogmaals. Nog een paar aanvullende tips:

 • Bij het leggen op MDF of andere zwevende houten ondervloeren is het verstandig de planken of tegels vrij houden van het plint.
 • Gebruik nooit oplosmiddelen voor het verwijderen van lijmvlekken. Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. Is de lijm al opgedroogd, gebruik dan water en zeep om het te verwijderen.

Vloerverwarming en een PVC plakvloer

Zorg ervoor dat voor het aanbrengen van de vloer en voorliggende handelingen de vloerverwarming minstens 24 uur van tevoren wordt uitgeschakeld. Schakel de vloerverwarming pas weer in nadat de vloer minstens 24 uur is geïnstalleerd. Doe dit geleidelijk door elke dag een stap van 5°C te maken. Bij de entree en in ruimten waar de te verwachte temperatuur en/ of de hoeveelheid vocht hoger is, adviseren wij een polyurethaan lijm (vocht- en temperatuurbestendig).